Βιωσιμότητα, πράσινη ανάπτυξη και εμείς

Βιωσιμότητα ή αλλιώς αειφορία είναι ένα υγιές πρότυπο παραγωγής το οποίο στοχεύει στο βέλτιστο οικονομικό αποτέλεσμα τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το φυσικό περιβάλλον. Πρόκειται για μία έννοια που πλέον αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη γενικότερη βιωσιμότητα του πλανήτη και την ταυτόχρονη υγιή ανάπτυξη οποιασδήποτε σύγχρονης επιχείρησης.

Βασικό της στοιχείο είναι η εξισορρόπηση μεταξύ παραγωγής αγαθών και της πρώτης ύλης που δαπανήθηκε για να επιτευχθεί η παραγωγή αυτή.

Η ιδέα της βιωσιμότητας βασίζεται στην εκμετάλλευση των φυσικών πόρων με ρυθμό μικρότερο από αυτόν με τον οποίον ανανεώνονται, διαφορετικά προκύπτει περιβαλλοντική υποβάθμιση.

Γιατί, λοιπόν, είναι επιτακτικά αναγκαίο να εφαρμόσουμε την αρχή της βιωσιμότητας; Σύμφωνα με θεωρίες, ο τελικός αντίκτυπος της περιβαλλοντικής υποβάθμισης θα είναι η αδυναμία του οικοσυστήματος της Γης να υποστηρίξει την ανθρώπινη ύπαρξη.

Όλοι εμείς στην ΙΝΤΕΡΤΑΝ A.E., υποστηρίζουμε θερμά και εμπράκτως τον θεσμό της βιωσιμότητας, προωθώντας την ανακύκλωση, διασφαλίζοντας την ορθή διαχείριση των αποβλήτων και διακινώντας ανακυκλώσιμα, βιοδιασπώμενα και φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα.

Είμαστε περήφανοι, καθώς αποτελούμε πιστοποιημένο μέλος της αλυσίδας επιμέλειας για την ορθή διαχείριση δασών FSC®.

Το 2021 είναι το έτος ορόσημο για την προστασία του περιβάλλοντος και ιδίως του υδάτινου, καθώς είναι το έτος εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2019/904, με την οποία γίνεται μία αρχή προς την κατεύθυνση της ελάττωσης κάποιων πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης στην αγορά και της αντικατάστασης άλλων από αντίστοιχα φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα.

Εμείς, ως ΙΝΤΕΡΤΑΝ A.E., διαθέτουμε στην αγορά από το 2015, την ολοκληρωμένη σειρά Tessera Sustainable Packaging®, που αποτελείται από φιλικά προς το περιβάλλον αναλώσιμα είδη και είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε την ενέργεια αυτή προσφέροντας λύσεις ανταποκρινόμενες στις νέες περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

Από την άλλη δεν πρέπει να ξεχνάμε πως πρώτες ύλες, όπως το πλαστικό, ήταν και είναι ένα λειτουργικό και αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας όλων μας. Το πραγματικό στοίχημα έγκειται στην ορθή διαχείριση αυτών των πόρων και προϊόντων. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ανακύκλωση των πλαστικών προϊόντων, η οποία μειώνει κατά πολύ τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των συνθετικών υλών.

Θα συνεχίσουμε να καλύπτουμε τις ανάγκες της αγοράς για προϊόντα από ποικίλες πρώτες ύλες, αλλά κύριο μέλημά μας παραμένει το κλείσιμο του «κύκλου ζωής των προϊόντων».

Γινόμαστε βιώσιμοι για να βιώσουμε το μέλλον.

Αναστάσιος Τανισκίδης

CCO - Chief Commercial Officer, Intertan S.A.

Μετάβαση στο περιεχόμενο