Βιωσιμότητα

Βιωσιμότητα ή αλλιώς αειφορία είναι ένα υγιές πρότυπο παραγωγής το οποίο στοχεύει στο βέλτιστο οικονομικό αποτέλεσμα τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το φυσικό περιβάλλον. Πρόκειται για μία έννοια που πλέον αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη γενικότερη βιωσιμότητα του πλανήτη και την ταυτόχρονη υγιή ανάπτυξη οποιασδήποτε σύγχρονης επιχείρησης.

Γινόμαστε βιώσιμοι για να βιώσουμε το μέλλον.

Αναστάσιος Τανισκίδης

CCO - Chief Commercial Officer, Intertan S.A.

Κλείνοντας τον κύκλο ζωής των προϊόντων

Κάθε φορά που κάνουμε λόγο για αναλώσιμα προϊόντα μιας χρήσης, αυτό που θα πρέπει να μας απασχολεί είναι η ορθή απομάκρυνσή τους από το περιβάλλον ή με άλλα λόγια το κλείσιμο του κύκλου ζωής τους.

Μερικές από τις χαρακτηριστικές ενέργειες που συμβαίνουν σε παγκόσμια κλίμακα και τις οποίες φυσικά ενστερνιζόμαστε και εμείς με τη σειρά μας είναι ο θεσμός της ανακύκλωσης του πλαστικού και όχι μόνο, καθώς και οι δράσεις που διοργανώνονται κατά τις Παγκόσμιες Ημέρες Περιβάλλοντος και Γης.

Κλείνοντας τον κύκλο ζωής των προϊόντων

Κάθε φορά που κάνουμε λόγο για αναλώσιμα προϊόντα μιας χρήσης, αυτό που θα πρέπει να μας απασχολεί είναι η ορθή απομάκρυνσή τους από το περιβάλλον ή με άλλα λόγια το κλείσιμο του κύκλου ζωής τους.

Μερικές από τις χαρακτηριστικές ενέργειες που συμβαίνουν σε παγκόσμια κλίμακα και τις οποίες φυσικά ενστερνιζόμαστε και εμείς με τη σειρά μας είναι ο θεσμός της ανακύκλωσης του πλαστικού και όχι μόνο, καθώς και οι δράσεις που διοργανώνονται κατά τις Παγκόσμιες Ημέρες Περιβάλλοντος και Γης.

Οι κανόνες της ανακύκλωσης

Ενδεικτικά παραθέτουμε παρακάτω μερικά από τα βασικά στοιχεία της ορθής ανακύκλωσης την οποία πρεσβεύουμε:

1. Φροντίζουμε πάντα, να τοποθετούμε όλα τα ανακυκλώσιμα χύμα μέσα στους κάδους (όχι μέσα σε σακούλες).

2. Ελέγχουμε αν οι συσκευασίες φέρουν την ειδική σήμανση καταλληλόλητας για ανακύκλωση.

3. Αδειάζουμε εντελώς τις συσκευασίες από τα υπολείμματα και αν χρειάζεται τις ξεπλένουμε.

4. Διπλώνουμε και συμπιέζουμε τα χαρτοκιβώτια.

5. Κλείνουμε τους κάδους για να προστατεύσουμε τα ανακυκλώσιμα υλικά από τη βροχή.

Η θέση μας για τα πλαστικά

Όλοι εμείς στην ΙΝΤΕΡΤΑΝ Α.Ε. αναγνωρίζουμε την κρισιμότητα της κατάστασης αναφορικά με την μόλυνση του περιβάλλοντος και συγκεκριμένα των θαλασσών, από πλαστικά απόβλητα και ενισχύουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξαλειφθεί το φαινόμενο αυτό. Μπορεί τα πλαστικά αγαθά να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της περιβαλλοντικής μόλυνσης.

Η θέση μας για τα πλαστικά

Όλοι εμείς στην ΙΝΤΕΡΤΑΝ Α.Ε. αναγνωρίζουμε την κρισιμότητα της κατάστασης αναφορικά με την μόλυνση του περιβάλλοντος και συγκεκριμένα των θαλασσών, από πλαστικά απόβλητα και ενισχύουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξαλειφθεί το φαινόμενο αυτό. Μπορεί τα πλαστικά αγαθά να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της περιβαλλοντικής μόλυνσης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο